Grund:

Det finns två fundamentala element med ett spabads kemi, vilka är:

- Vatten balans
- Desinfektion

Om du inte balanserar ditt vatten, kommer inte desinfektionen att fungera, så bara klor eller bromin är inte tillräckligt.
Genom att balansera ditt vatten så kommer du även att få det att hålla sig rent längre och genom det förhindra vattnet att bli aggressivt och med det får ditt spabad ett längre liv.

Det är flera faktorer som spelar in på ditt vattens kvalitet, saker som organismer, koppar, sulfiter, vattentemperatur, regnvatten förändra ditt spabads vatten helt, det är vanligtvis de minst tänkbara små faktorerna som ändrar ditt vatten mest.

De viktigaste faktorerna för ett bra vatten är:

- pH (vattnets surhet) 
- Total alkalinitet 
- Calcium Hårdhet

 Värdena och kemikalierna som du justerar (pH, total alkalinitet och calcium hårdhet) har den största påverkan på ditt spabads vatten.

 

Desinfektion:

Klor och brom är det vanligaste produkterna för desinfektion. För att effektivt desinfektera ditt spabad så behöver du de rätta värdena på pH. Kloret är effektivt mellan pH 5,5 – 7,8 men det är bättre att hålla din pH nivå mellan 7,2 – 7,8 för att om pH nivån är lägre än 7,2 så förbränns kloret snabbare och blir således mer aggressivt. Om pH nivån är högre än 7,8 så blir kloret overksamt och kommer inte att kunna klara av att rena ditt vatten.
Du behöver 10 gånger mer klor i vattnet vid pH 8,2 jämfört med pH 7,2.
Om du vill göra vattenskötsel enklare, kolla då mer noggrant på O-Care veckovis spabads skötsel  som hjälper dig att desinfektera och hjälper dig att hålla ditt pH I balans frö renare, klarare och mjukare vatten med upp till 78 % mindre klor.